Landbrug og gartnerier

I Odense Kommune er der ca. 700 landbrug, hvoraf størstedelen er planteavlsbrug og deltidslandbrug

Der er ca. 170 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, hvilket vil sige dyrehold, der består af mere end 3 dyreenheder

.

En af kommunens opgaver er at føre miljøtilsyn med landbrugene. Det indebærer, at kommunen tager på varslede og uvarslede tilsyn på landbrugsbedrifterne, med varierende hyppighed. Formålet med miljøtilsynet er at sikre at reglerne på miljøområdet overholdes. Det er primært ejendomme med husdyrhold, som kommunen fører tilsyn med.


Kommunen er også myndighed for at godkende husdyrbrug. Vil du udvide dit dyrehold til mere end 3 dyreenheder, skal du melde det til kommunen, inden du udvider dit dyrehold.


Opdateret 14-12-2015

By- og Kulturforvaltningen