Nuværende forsyningsselskaber

Liste over forsyningsselskaber i Odense KommuneI Odense Kommune er der følgende primære energiforsyningsselskaber:

  • Fjernvarme Fyn A/S
  • Naturgas Fyn I/S
  • Energi Fyn a.m.b.a
  • Gartnernes Fjernvarmeselskaber
Fjernvarme Fyn A/S
Fjernvarme Fyn A/S dækker ca. 92% af det samlede varmebehov i Odense Kommune. Fjernvarmeforsyningen i Odense har historie helt tilbage til 1929. Udgangspunktet var udnyttelse af overskudsvarme fra elproduktion på Fynsværket til fjernvarmeforsyning. Fjernvarme Fyn A/S er dannet med virkning fra 1. januar 2007 ved en sammenlægning af Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning og Otterup Kommunale Fjernvarmeforsyning. Fjernvarme Fyn A/S er ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Fjernvarme Fyn har knap 60.000 kunder og forsyner mere end 80.000 boliger, industrivirksomheder, institutioner m.v. med fjernvarme. Fjernvarme Fyns ledningsnet har en længde på ca. 2.000 km, og fjernvarmerørene forgrener sig over et areal på ca. 350 km². Udover levering af fjernvarme til egne kunder i Odense og Otterup, står Fjernvarme Fyn også for drift af transmissionsledninger til forsyning med varme til gartnerier og fjernvarmeselskaberne i Kerteminde, Langeskov og Munkebo.

Fjernvarmesystemet er opbygget af 7 hovedtransmissionsledninger og distributionsnet i de enkelte delområder.

Af nedenstående kort ses Fjernvarme Fyns transmissionsnet.Naturgas Fyn I/S
Naturgas Fyn er naturgasdistributions selskab, som dækker hele Fyn. Naturgassen anvendes til opvarmning af boliger, erhverv herunder gartnerier, samt til fjernvarme- og kraftvarmeproduktion.

Naturgas Fyn Distribution A/S ejes af de fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense og Svendborg
Energi Fyn
Energi Fyn er et andelsskab – ejet af 175.000 fynske elforbrugere. Energi Fyns repræsentantskab, som er valgt af andelshaverne, udgør koncernens øverste myndighed. Energi Fyn er det 6. største energiselskab i Danmark.
 
Energi Fyn dækker ca. 95% af el-behovet i Odense.
 
Energi Fyns hovedsæde er placeret i Odense. Energi Fyn beskæftiger ca. 230 medarbejdere inden for en lang række fagområder.

Gartnernes Fjernvarmeselskaber
Gartnernes Fjernvarmeselskaber består af 4 selskaber:

  • Gartneres Varmeforsyning i Bellinge - Fangel ApS
  • Gartneres Varmeforsyning i Lindved ApS
  • Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov ApS
  • Gartnernes Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS

Gartnerierne omkring Odense bruger ca. 25% af den samlede varmeproduktion fra Fynsværket. Hele varmeleverancen fra Fynsværket til gartnerierne er baseret på afgiftsfri kul. Det skyldes, at varme til produktionsformål på gartnerierne er fritaget for energiafgift mv. Prismæssigt er kul et billigere brændsel end halm og andre biobrændsler, også under hensyntagen til de nuværende CO2-kvotepriser.

Gartnernes Fjernvarmeselskaber leverer også en mindre mængde fjernvarme til private kunder.

Endvidere har en række af gartnerierne etableret naturgasfyret kraftvarmeproduktion. I 2010 brugte gartnerierne 265 TJ naturgas.

Opdateret 28-03-2017

By- og Kulturforvaltningen