Jordflytning

Jordflytningen skal helst anmeldes via jordweb.dk.

Hvornår skal du som virksomhed anmelde jordflytning?

Du skal sende en anmeldelse til Odense Kommune, inden du flytter jord fra: 

  • Forurenet jord
  • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet
  • Jord fra en kortlagt del af en grund
  • Jord fra en offentlig vej
  • Jord fra områdeklassificerede og lettere forurenede områder
  • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord 

Er den samlede jordmængde  mindre end 1 m³, kan private og virksomheder, der har betalt for adgang hertil, benytte nærgenbrugsstationerne uden anmeldelse. 

Virksomheder, som ikke har adgang til nærgenbrugsstationerne, kan anmelde jordflytningen på modtageanlægget, hvis jordmængden er mindre end 1 m³. 

 

 


Opdateret 09-12-2016

By- og Kulturforvaltningen