Autoværksted

Læs mere om relgerne for autoværksteder i Odense Kommune, herunder hvad du skal gøre, hvis du ønsker at etablere eller ændre autoværksted

Kontaktinformation

Hjælp til selvbetjening

66 13 13 72

Skulkenborg 1
5000 Odense

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30 - 15.00
Torsdag 9.30 - 17.00
Fredag 9.30 - 13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 7.00 - 18.00

Autoværksteder

Autoværksteder er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Hvad er et autoværksted?

Det er en virksomhed, hvor der foregår service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer. Med motorkøretøjer menes:

 • Personbiler
 • Varebiler
 • Lastbiler
 • Busser
 • Motorcykler

Autoværkstedsbekendtgørelsen finder du de regler, der gælder for autoværksteder. Her er blandt andet regler for, hvad du skal gøre, når du vil starte et autoværksted.

Hvad gør du, når du vil starte et autoværksted?

Vil du starte et autoværksted, skal du anmelde det til Industrimiljø ved at udfylde dette skema og sende det til miljo@odense.dk.

Da udvidelser eller ændringer af dit værksted giver øget forurening, skal det derfor også anmeldes på ovennævnte skema.

Hvilke oplysninger skal en anmeldelse indeholde:

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:
 • Hvor der foregår autolakering, undervognsbehandling, mekanisk autovask, tørring, slibning, sandblæsning, pladearbejde, karrosseriarbejde eller højtrykspuling
 • Placeringen af disse aktiviteter skal du indtegne på et kort i størrelsesforholdet 1:500 eller lignende
 • Dit forventede forbrug af undervognsbehandlingsmidler og maling
 • Den årlige forventede mængde affald, og hvordan du opbevarer og bortskaffer affaldet
 • Hvordan du begrænser støjen fra autoværkstedet til omgivelserne
 • Hvordan du begrænser lugten fra autoværkstedet
 • Hvordan du begrænser luftforureningen.

Under begrænsning af luftforureningen kan du f.eks. beskrive:

 • Udsug fra rensebar, slibning, udstødningsgas, svejserøg, lakering og undervognsbehandling
 • Hvilke filtre der sidder i udsuget
 • Hvor højt op du har tænkt dig at føre dine afkast fra udsug etc.
 • Den forventede daglige driftstid
 • Hvordan du har tænkt dig at opvarme værkstedet

Beliggenhedskrav til autoværksteder

Hvis du etablerer et anlæg til autolakering eller undervognsbehandling, skal du placere det mindst 100 meter fra områder, som anvendes eller, som ifølge kommuneplanen, er udlagt til:

 • Boligområde
 • Blandet bolig- og erhvervsområde
 • Institutionelleformål
 • Sommerhuse
 • Kolonihaver
 • Rekreative områder

Krav om miljøgodkendelse

Hvis du på dit autoværksted udfører autoophug, lakering eller undervognsbehandling, hvor forbruget af opløsningsmidler
er over 6 kg pr. time, skal du søge om miljøgodkendelse.

Spildevand

Hvis din virksomhed udleder andet end sanitært spildevand, og hvis der for eksempel skal installeres en olieudskiller, skal du 

søge om spildevandstilladelse.

 

Svar fra kommunen

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, undersøger vi, om dit autoværksted opfylder kravene i Autoværkstedsbekendtgø-relsen. Miljøafdelingen kontakter dig inden 4 uger efter, at vi har modtaget anmeldelsen.

 

Miljøtilsyn

Vi fører tilsyn med, at autoværksteder overholder Autoværkstedsbekendtgørelsens krav. Du kan forvente besøg af os mindst hvert 4. år. Læs mere om tilsyn.Opdateret 11-02-2016

By- og Kulturforvaltningen