Anmeld PCB-screening af bygge og anlægsaffald

Her kan du udfylde skema vedrørende PCB-holdige materialer i forbindelse med nedrivning og renovering. Er bygningen eller anlægget etableret eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal der foretages en screening af bygningen, anlægget eller de dele renoveringen omfatter, med henblik på at få afdækket om der evt. kan være PCB-holdige materialer tilstede.

Kontaktinformation

Industri og Klima - Erhvervsaffald

65 51 24 05

Gitte Lisbet Rokkedal Jensen

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 10:00 - 15:00
Fredag 10:00 - 12:00

Digital post

Miljo

Screeningen udløser i nogle tilfælde krav om en kortlægning af byggearbejdet. En kortlægning er en grundig gennemgang af bygningen inkl. fremsendelse af analyseresultater, mængden og fremkomsten af PCB, planlagt bortskaffelse osv. 

Derudover skal der også foretages en miljøgennemgang af bygningen med henblik på at afdække eventuelle andre miljøskadelige stoffer og materialer, der er blevet anvendt til byggeri. 

Miljøgennemgangen skal dokumenteres. På baggrund af anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald samt miljøgennemgangen, foretager Odense Kommune en vurdering af håndteringen og anvisningen af bygge- og anlægsaffaldet. 

Den skriftlige anmeldelse skal sendes ind til Odense Kommune senest 14 dage før nedrivningen starter. 

Du finder screeningsskemaet her på siden.


Opdateret 01-03-2017

By- og Kulturforvaltningen