Anmeld bygge og anlægsaffald

Ved nedrivning og renovering af bygninger skal du som bygherre indsende en skriftlig anmeldelse til Odense Kommune om bygge- og anlægsaffald.

Kontaktinformation

Industri og Klima - Erhvervsaffald

65 51 24 05

Gitte Lisbet Rokkedal Jensen

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 10:00 - 15:00
Fredag 10:00 - 12:00

Digital post

Miljo

Er bygningen eller anlægget, som du planlægger at få nedrevet eller renoveret, etableret eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal der foretages en screening af bygningen, anlægget eller de dele renoveringen omfatter. Dette skal gøres med henblik på at få afdækket om der eventuelt kan være PCB-holdige materialer tilstede. 

Screeningen udløser i nogle tilfælde krav om en kortlægning af byggearbejdet. En kortlægning er en grundig gennemgang af bygningen inklusiv fremsendelse af analyseresultater, mængden og fremkomsten af PCB, planlagt bortskaffelse og så videre. 

Derudover skal der også foretages en miljøgennemgang af bygningen med henblik på at afdække eventuelle andre miljøskadelige stoffer og materialer, der er blevet anvendt til byggeri. 

Grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald i Odense Kommune

I dette dokument kan du læse om de forskellige grænseværdier, som vi benytter for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald i Odense Kommune

Miljøgennemgangen skal dokumenteres

På baggrund af anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald samt miljøgennemgangen, foretager Odense Kommune en vurdering af håndteringen og anvisningen af bygge- og anlægsaffaldet. 

Du skal indsende den skriftlige anmeldelse til Odense Kommune senest 14 dage før nedrivningen starter til: Odense Kommune, By- og kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Eller på E-mail til: miljo@odense.dk

Opdateret 25-07-2016

By- og Kulturforvaltningen