Kontorfællesskaber

Erhvervslejeloven og tjekliste til erhvervslejeaftaler

Erhvervs- og Byggestyrelsen har et særligt afsnit på sin hjemmeside vedrørende erhvervsleje.

 

Her kan du bl.a. finde erhvervslejeloven samt en tilhørende tjekliste, som omfatter de områder, som lejer og udlejer bør være særligt opmærksomme på ved indgåelse af en erhvervslejeaftale.

Erhvervs- og Byggestyrelsen - Erhvervsleje 

   

Indholdet af din lejekontrakt

Når du lejer lokaler til din virksomhed, vil du altid blive mødt med en lejekontrakt. På www.startvaekst.dk finder du en gennemgang af punkterne i en lejekontrakt, f.eks. lejemålets begyndelse og ophør, vedligehold og anvendelse.

Et kendskab til punkterne giver dig en bedre mulighed for at forholde dig til indholdet i din lejekontrakt.  
Opdateret 08-07-2016

By- og Kulturforvaltningen