Bygningsejere hjælper med at få bedre data i BBR

Ejere af udvalgte erhvervsejendomme deltager i pilotprojekt hvor de samler data ind til BBR

Kontaktinformation

BBR

66 13 13 72

BBR, Bygnings- og Boligregistret

Nørregade 36
5000 Odense Kommune Tlf. 66 13 13 72

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 10:00-15:00
Fredag 10:00-15:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Tor 10:00-15:00
Fre 10:00-12:00

Digital post

BBR


 

Et pilotprojekt i Odense, Køge, og Vejle Kommuner skal teste, hvordan man får flere og bedre oplysninger om erhvervsbygninger i Danmark ind i BBR til glæde for de mange, der anvender BBR. 

Oplysningerne i BBR anvendes både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.
Ejere og administratorer af erhvervsbygninger bruger også oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål eller salg af bygninger

SKAT anvender oplysningerne fra BBR til ejendomsvurderingen.
Pilotprojektet er et samarbejde mellem Odense, Køge og Vejle Kommune og SKAT.  

 

Deltagere bliver kontaktet via Digital Post

 

Fra 11. april til og med 9. maj 2016 sender BBR-Erhvervsservice i SKAT et brev til 160 ejere og administratorer af erhvervsejendomme for at indsamle oplysninger om ejendommene. Ejerne bliver bedt om at udfylde et spørgeskema.

Udpegningen af de 160 ejere eller administratorer er sket i samarbejde med BBR-registerførerne i de tre kommuner. Der er i udvælgelsen lagt vægt på at få en så stor variation i anvendelse, størrelse og ejerskab som muligt.

 

Indsamling af oplysninger hjælper andre ejere


De indsamlede oplysninger bliver behandlet fortroligt i pilotprojektet. Oplysningerne bliver alene anvendt til testformålet, som er at gøre indsamlingen af oplysningerne til BBR om erhvervsbygninger, så let som mulig for ejere og administratorer i fremtiden. 
Det at deltage i pilotprojektet får ingen betydning for de berørte ejendommes ejendomsvurdering og kommer altså ikke til at indgå i beregningen af ejendommenes beskatningsgrundlag.

 

De tre kommuner er med til at udvikle metode til forbedring af oplysninger i BBR

 

BBR-Erhvervsservice i SKAT arbejder på at udvikle en metode til at få mere detaljerede oplysninger om anvendelsen af erhvervsejendomme i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Derfor har vi indledt et samarbejde mellem Køge, Odense og Vejle Kommune og SKAT, hvor vi afprøver nye metoder til at indsamle disse oplysninger, bl.a. ved at inddrage de 160 ejere og administratorer. 

Imens pilotprojektet er i gang, kan du kontakte BBR-Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47 mandag til torsdag fra kl. 7 til kl. 21 og fredag fra kl. 7 til 19. 

 

Pilotprojektet slutter den 9. maj 2016, og herefter kan du ringe til SKAT på tlf. 72 22 18 18 inden for SKATs almindelige åbningstid.

 

Læs mere om BBR på  Odense Kommune hjemmeside

http://www.odense.dk/BBR


Opdateret 07-04-2016

By- og Kulturforvaltningen