Mobilitetsplanen 2014-2015

Mobilitetsplanen for 2014 og 2015 er en ambitiøs plan, der med 34 projekter vil sætte fokus på fokus på tiltag, der skal fremme mobiliteten og øge synligheden over for de mange muligheder, der er i Odense.

Attraktivt at bruge byen på en smart måde

Mobilitetsplanen skal gøre det attraktivt for borgere og virksomheder at gøre brug af det offentlige rum og de offentlige transportmuligheder. Mobilitetsplanen for Odense sætter særligt fokus på fodgængere, cyklister, passagerer til kollektiv trafik og dét at bruge bilen på en smartere måde.

Odense har mange muligheder

Odense tilbyder mange forskellige muligheder for transport.
Odense har et af verdens bedste stinet for cyklister, og dette udbygges med Supercykelstier. Fodgængerne har tilsvarende gode forhold, og den kollektive trafik er langt fremme med nye IT systemer, der forbedrer servicen og fremkommeligheden.

 

Mobilitetsplanens 34 delprojekter

Mobilitetsplanen har 34 delprojekter, som der vil blive arbejdet med i løbet af 2014 og 2015. De projekter, der vedrører cykling, kan du læse mere om på Cyklisternes Bys hjemmeside.

 Opdateret 16-11-2015

By- og Kulturforvaltningen