Brugerundersøgelse om trafik

Velkommen til Odense Kommunes brugerundersøgelse om trafik.

I april 2016 spurgte vi bilisterne i Odense til råds om, hvordan vi bliver bedre til at stille trafikinformation til rådighed, sådan som man som bilist foretrækker det. Vi spurgte ind til trafikvaner og til, hvordan man holder sig opdateret om trafikken i Odense.

 

2216 besvarede spørgeskemaundersøgelsen, og vi er nu i fuld gang med at analysere på og nærlæse besvarelserne. Næste skridt bliver at dykke yderligere ned i nogle konkrete emner via fokusgruppeinterviews.

 

Blandt alle besvarelserne er der trukket 10 vindere af en biograftur for to. Vinderne har fået direkte besked.   

 

Læs mere i pressemeddelelsen: Bilisterne i Odense spørges til råds

Opdateret 03-05-2016

By- og Kulturforvaltningen