Klagevejledning

Et nyt lovkrav betyder at alle klager nu skal indgives digitalt via et digitalt klageskema.

Uanset om du vil klage over en konkret, sundhedsfaglig behandling, et brud på patientrettigheder eller du vil anke en afgørelse fra Patienterstatningen, skal det ske via et digitalt klageskema.

Du kan dermed ikke sende din klage pr. mail eller med brev.


Du kan klage digitalt via den selvbetjeningsløsning du finder på www.borger.dk eller via Styrelsen for Patientsikkerheds egen hjemmeside på www.stps.dk.


Ønsker du yderligere information kan du kontakte klagecenteret på 72 28 67 65.


Opdateret 14-03-2016

Borgmesterforvaltningen