Hvordan har du det?

Er du udvalgt til at deltage? Tjek din e-boks! Vigtigt, du svarer! Den største spørgeskemaundersøgelse om sundhed i Danmark er i gang. 

"Hvordan har du det?" 

Det er det overordnede spørgsmål, som 7.500 odenseanske borgere over 16 år er blevet udvalgt til at svare på i den landsdækkende undersøgelse af danskernes sundhed. 

Det er Danmarks største undersøgelse af borgernes trivsel, sundhed og sygdom, og det er tredje gang, undersøgelsen gennemføres – også i Odense.   
Alene i Region Syddanmark er ca. 57.000 borgere udvalgt til at deltage i undersøgelsen, og på landsplan drejer det sig om ca. 300.000 danskere.

Spørgeskemaet udsendes via e-Boks eller pr. brev, hvis man ikke har en digital postkasse.

Det er meget vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet.
Undersøgelsens mange svar giver nemlig indblik i, hvordan borgernes trivsel, sundhed og sygdom har udviklet sig fra 2010 til nu, og besvarelserne vil være medvirkende til at forbedre sundhedstilbuddene inden for både forebyggelse og behandling. 

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, Danske Regioner, KL og landets fem regioner. 

Har du spørgsmål til undersøgelsen?

Du kan læse mere om undersøgelsen, og du kan også logge på og besvare spørgeskemaet, hvis du har fået invitationen til at deltage. 


"Hvordan har du det? 2017"

Opdateret 04-04-2017

Borgmesterforvaltningen