Ændringer i pasningstilbud

Se evt. lukninger og ændringer i kommunens pasningstilbud

Fra 1. april 2017 ændrer det integrerede børnehus Bethania navn til Bh. Nova.

Fra 1. maj 2017 bliver Bh. Tolderlunden et integreret børnehus normeret til 13 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

Det er nu muligt at skrive sit barn op på venteliste via den digitale pladsanvisning.

 

Anvisning på pladserne påbegyndes fra mandag den 27. marts 2017.

 

Der opskrives til Bh. Tolderlunden således:

Distrikt: Nord

Område: Sct. Hans

Pasningstype: Integreret

Institution: Bh. Tolderlunden

Børnehus: Bh. Tolderlunden

Opdateret 17-03-2017

Børn- og Ungeforvaltningen