Familiesammenføring

Du har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark, hvis du har en ægtefælle, registreret partner eller fast samlever i Danmark.

Kontaktinformation

Borgerservice

66 13 13 72

Skulkenborg 1
5000 Odense

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30 - 15.00
Torsdag 9.30 - 17.00
Fredag 9.30 - 13.00

Ønsker du at søge om familiesammenføring kan du orientere dig herom på www.nyidanmark.dk

 

På ovennævnte hjemmeside kan du blandt andet få informationer om, hvordan/hvor du skal søge om ægtefælle- og familiesammenføring, hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen og hvilke specifikke krav, der skal være opfyldt for at søge. Desuden har du også mulighed for at printe skema til ansøgning om ægtefælle- og familiesammenføring ud på www.nyidanmark.dk.

 

Ved familiesammenføring skal ægtefællen/partneren i Danmark som udgangspunkt stille en økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle, fremtidige offentlige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle/partner. 

 

Selvforsørgelsesblanket

Hvis du har behov for hjælp til udfyldelse af selvforsørgelsesdelen, så kan du henvende dig personligt i Borgerservice, Skulkenborg 1, 5000 Odense C. Hvis du har behov for hjælp til at udfylde det resterende skema, så kan du kontakte Den Frie Rådgivning eller Frivillignet.

Sikkerhedsstillelsen/Garantistillelsen

Når du og din bank har udfyldt Sikkerhedsstillelsen/Garantistillelsen, kan den sendes til Integrationsteamet (Tolderlungsvej 2, 5. sal, telefon: 61 55 14 05) eller afleveres i Borgerservice. Odense Kommune godkender kun sikkerhedsstillelsen og sender den derefter videre til Udlændingestyrelsen. 

 

 

Opdateret 18-02-2016

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen