Danskundervisning

Som udlænding, der er fyldt 18 år og bosiddende i Odense Kommune, har du mulighed for at modtage gratis danskundervisning.

Kontaktinformation

Danskundervisning

Tlf. 63 75 66 53

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9:00-15:00
Torsdag 9:00-17:15
Fredag 9:00-13:15

Digital post

Danskundervisning

For translation: Use the translate button in the upper right corner of the page.

 

Hvordan får jeg tilbud om danskundervisning?

 

Ønsker du tilbud om danskundervisning, skal du henvende dig til Odense Kommune. Din ret til danskundervisning vil derefter blive vurderet – se mere om ret til danskundervisning under ”hvem har ret til danskundervisning”. 

 

Har du ret til danskundervisning vil du blive henvist til sprogcenter Lærdansk, hvor du vil kunne begynde på undervisning senest 14 dage efter henvisningen. Du har også mulighed for at vælge et andet sprogcenter end sprogcenter Lærdansk. Det kan du få mere at vide om, når du kontakter kommunen.

 

Din ret til danskundervisning

Din ret til danskundervisning (Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning) gælder i op til 1 år og 6 måneder fra den dag, hvor du får et tilbud om undervisning. Det gælder også, selvom du ikke møder op.  

 

Hvis du ikke kontakter kommunen inden 14 dage efter du er registreret her i landet, beregnes starttidspunktet for perioden på 1 år og 6 måneder fra 4 uger efter, du er blevet registreret. Det betyder, at for hver dag efter de 4 uger, bliver der mindre tid til at gennemføre de 250 timer.  Hvis du ikke bliver færdig med de 250 timer på højst 1 år og 6 måneder, vil du ikke senere kunne deltage i Danskuddannelse.

 

Hvis du gerne vil deltage i danskundervisning men er forhindret på grund af sygdom, barsel eller arbejde, skal du kontakte kommunen for at få udskudt startdatoen, se under Mere information.

Hvilke undervisningstilbud kan jeg få?

 

 

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning:

 • Et begyndertilbud på 250 timers undervisning i 5 forløb à 50 timer
 • Tilbydes både i dag- og aftentimer
 • Tilbuddet gælder i højst 1 år og 6 måneder  fra den dag, hvor du får et tilbud om undervisning. Det gælder også, selvom du ikke møder op.
 • Hvis du gennemfører de 250 timer inden for 1 år og 6 måneder, har du mulighed for at lære mere dansk ved at fortsætte på en Danskuddannelse

Danskuddannelse:

 • Danskuddannelse, som er et bredere tilbud, er opdelt i 6 undervisningsmoduler og afsluttes med en statskontrolleret prøve
 • Der er tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, 2 og 3
 • Du kan kun begynde på en Danskuddannelse, hvis du har gennemført de 250 timer i Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for tidsrammen på 1 år og 6 måneder
 • Ved afslutning af de 250 timer bliver du på baggrund af en test indplaceret på den danskuddannelse og det modul, der passer til dig i forhold til dine forudsætninger
 • Du har mulighed for at deltage i danskuddannelse i højst 3 år fra det tidspunkt, hvor du har mulighed for at begynde på Danskuddannelse efter afslutning af Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Hvem har ret til danskundervisning?

 

Tilbuddet gælder alle udlændinge bosiddende i Odense Kommune der:

 1. er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
 2. har fast lovligt ophold i medfør af EU-regler om ophævelse af indrejse-og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i Odense Kommune
 3. ikke har været henvist til Danskuddannelse før den 1. januar 2014 og
 4. ikke er flygtning eller familiesammenført til en flygtning, indvandrer eller dansker.

 

Tilbuddet gælder også EU-grænsependlere der arbejder i Danmark, eller har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.
Grønlændere, færinger og hjemvendte udlandsdanskere har mulighed for at deltage i samme tilbud som udlændinge ovenfor.

 

Flygtninge og familiesammenførte vil, som led i et integrationsprogram, få tilbud om Danskuddannelse allerede fra start.

 

Brug for hjælp?

Har du brug for flere informationer, kan du kontakte en af undertegnede kontaktpersoner. Vi opfordrer til at alt kontakt sker via e-mail eller telefon.

Kontaktpersoner

Elin Topp Olsen, tlf. 63 75 66 56

Britt Wiinberg, tlf. 63 75 66 53

 

Telefontider

Mandag - onsdag Kl. 9.00-15.00

Torsdag Kl. 9.00-17.15

Fredag Kl. 9.00-13.15

Opdateret 25-11-2016

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen