Sprog og integration

Her kan du læse mere om sprog- og integrationsindsatser for dig, der er til- eller fraflytter.

Kontaktinformation

Borgerservice

66 13 13 72

Skulkenborg 1
5000 Odense

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30 - 15.00
Torsdag 9.30 - 17.00
Fredag 9.30 - 13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 7.00-18.00

Digital post

Opkrævningen

Odense Kommune arbejder for mangfoldighed og vækst

Odense Kommune har november 2013 vedtaget en ny mangfoldighedsstrategi for hele byen. Den nye strategi for mangfoldighed i vækstperspektiv erstatter den tidligere integrationsstrategi og flytter fokus til de ressourcestærke nydanskere ved at anerkende og aktivt nyttiggøre alle borgeres kulturelle og internationale ressourcer. Det giver Odense et internationalt udsyn.

Du kan læse Odense Kommunes nye mangfoldighedsstrategi her (pdf)

Læs mere om Odense Kommunes mangfoldighedsstrategi i denne pjece her (pdf)

Som del af udmøntningen af mangfoldighedsstrategien etableres et nyt mangfoldighedsråd (Info følger). Læs mere info om Odense Mangfoldighedsråd under linket i venstre side.

Odense Kommunes tidligere integrationsstrategi

 

 

 Opdateret 02-11-2016

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen