Ansøgning om økonomisk tilskud

Er du i en vanskelig økonomisk situation, så kan du søge Odense Kommune om økonomisk tilskud til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som du ikke kan betale eller dække på anden måde.

Kontaktinformation

Hjælp til selvbetjening

66 13 13 72

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Fredag 7.00-18.00

Digital post

Enkeltydelser

Når du søger om økonomisk hjælp til enkeltudgifter - også kaldet enkeltydelser-, foretager vi en individuel vurdering. Du skal bruge denne selvbetjeningsløsning, når du søger om økonomisk hjælp i særlige tilfælde.

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger Odense Kommune om hjælp. Vi foretager en individuel vurdering i hvert konkret tilfælde. I vurderingen lægger vi bl.a. vægt på:

 • hvilken udgift det drejer sig om

 • om udgiften er rimelig

 • din mulighed for selv at betale

 • om du har formue

 • din mulighed for at optage lån

 • din familiesituation

 • om udgiften kan afholdes efter anden lovgivning  

Hvis du er gift, så indgår din ægtefælles forhold også i vores samlede vurdering.

 

Dokumentation

Du skal huske at vedhæfte den nødvendige dokumentation.

 • Aktuel indkomst for alle husstandsmedlemmer. 
 • Lejekontrakt eller tilbud om bolig hvor du står som nr. 1. 
 • Konto udskrifter for de sidste 3 måneder. 
 • Afslag fra banken på, at der ikke kan lånes i bank eller navn på bankrådgiver.
 • Dokumentation for udgifter er også anført i selvbetjeningsløsningen.

Skal jeg betale tilskuddet tilbage?

Odense Kommune kan træffe afgørelse om en tilbagebetaling af den økonomiske hjælp i særlige tilfælde. Det sker, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Vi kan også  træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om dobbeltforsørgelse. Vi skal senest ved udbetaling af den økonomiske hjælp oplyse dig om, at du skal betale hjælpen tilbage og give dig en begrundelse. Tilskud til enkeltydelser er skattefrie.

 

Gældsrådgivning - gratis, uvildig og fortrolig rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning


Opdateret 03-10-2016

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen