Flyt fra Danmark

Hvis du skal flytte til udlandet eller opholde dig i udlandet i mere end seks måneder, skal du melde din udrejse til kommunen. Din udrejse kan du melde digitalt her på siden.

Kontaktinformation

Hjælp til selvbetjening

66 13 13 72

Skulkenborg 1
5000 Odense

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-17.00
Fredag 9.30-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 7.00 - 18.00

Digital post

Folkeregister

Du skal melde, at du flytter til udlandet, hvis
  • Du er væk mere end seks måneder. Vær opmærksom på at ferie i Danmark under opholdet i udlandet ikke afbryder perioden på de seks måneder 
  • Du er væk i mindre end seks måneder og fremlejer eller udlejer din bolig imens. Det hedder at opgive råderetten over din bolig. 

Hvis du flytter til et andet nordisk land

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du sørge for at melde din ankomst til den nye bopælskommune. Dette skal du gøre, før du melder din flytning til udlandet i Danmark. Din tidligere bopælskommune kan først registrere dig som udrejst af landet, når de har fået besked fra din nye kommune om, at du nu står registreret hos dem.

Hvis du flytter til Grønland

Skal du flytte til Grønland, er der ikke tale om en udrejse. Du skal blot melde din flytning til den kommune i Grønland, du flytter til.

Søg om optagelse på folketingsvalglisten

Flytter du som dansk statsborger til udlandet, kan du søge om at blive optaget på folketingsvalglisten. På den måde beholder du din stemmeret ved Folketingsvalg i Danmark.

Opdateret 12-01-2016

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen