Ejendomsskattebillet

Læs mere om ejendomsskattebilletten - skatten af din faste ejendom

 

Skatten af fast ejendom, som også kaldes grundskyld, beregnes på baggrund af grundværdien/grundskatteloftværdien. Visse erhvervsejendomme beskattes desuden af bygningsværdien, hvilket kaldes dækningsafgift.

Ejendomsskattebilletten for 2017 sendes til Digital Post

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du ét indbetalingskort særskilt via Digital Post til brug for indbetaling af 1. rate i januar. 

Indbetalingskort til 2. rate i juli fremsendes digitalt i uge 25. 

 

Ændring af forfaldsdatoer vedtaget i Byrådet

Odense Byråd har som en del af budgetbehandlingen 2017 vedtaget at ændre forfaldsdato til 1. januar 2017 og 1. juli 2017 med rettidig indbetaling den 31. i måneden. Indbetalingskort til 1. rate 2017 udsendes i uge 51 2016.

 

Beregningsgrundlag

Skatten for 2017 beregnes på grundlag af grundværdien/grundskatteloftsværdien pr. 1. oktober 2015.

 

Slå en ejendomsvurdering op 

Hvis du vil slå en ejendomsvurdering op, se så nærmere på Skat eller OIS.

I Odense Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser:

 

  2016    2017  
 Grundskyld 21,71 promille 21,71 promille
 Dækningsafgift 3,6 promille 3,0 promille
 Bekæmpelse af rotter 0,031 promille 0,03 promille

 

 

Betaling
Skatterne forfalder i 2 rater, 1. januar og 1. juli med rettidig indbetaling den 31. i måneden.

 

Er du tilmeldt betalingsservice, modtager du ejendomsskattebilletten uden indbetalingskort. Ønsker du at betale via betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut.

 

Ved for sen indbetaling påløber renter på 0,5% pr. påbegyndt måned fra forfald, og et gebyr på 250 kr. pr. udsendt rykkerskrivelse fra Borgerservice

 

Andre opkrævninger
Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. bekæmpelse af skadedyr og skorstensfejer - har du brug for forklaring på opkrævningerne kan du her se, hvem du skal henvende dig til.Opdateret 23-11-2016

Borgmesterforvaltningen